POSITIVE DISCIPLINE BOEK VERKRIJGBAAR IN HET NEDERLANDS! Kijk hier 

 

Positive Discipline

‘Positive Discipline’ is een uniek programma speciaal ontwikkeld om je als ouder, opvoeder, leerkracht of professional te ondersteunen om kinderen bij te staan in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving. Gebaseerd op de succesvolle Positive Discipline boeken van Dr. Jane Nelsen leert het belangrijke eigenschappen en vaardigheden op een zowel voor volwassenen als kinderen respectvolle en bemoedigende manier.

Onderzoek toont aan dat kinderen vanaf hun geboorte zijn aangelegd om zich te verbinden met anderen. En dat als kinderen zich verbonden voelen met hun omgeving kinderen willen meedenken, verantwoordelijkheid dragen en samenwerken.

‘Children do better when they feel better!’


Wat wil je graag voor je kinderen?

Stel je kind is nu 25 jaar oud en belt aan voor een verrassingsbezoekje. Wat voor persoon hoop je dan te zien? Welke eigenschappen en vaardigheden zal hij of zij hebben?

Door deze cursus zal je begrijpen dat uitdagingen geweldige mogelijkheden bieden om je kinderen die waardevolle vaardigheden aan te leren die je voor hen wenst.

Parent Educators presenteren Opvoeden met Positive Discipline

Wat is Positive Discipline?

Positive Discipline is een programma ontwikkeld door Jane Nelsen en Lynn Lott gebaseerd op het werk van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs en ontwikkeld om jonge mensen te leren om verantwoordelijke, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving te worden. Het leert belangrijke sociale en andere vaardigheden op een manier die respectvol en bemoedigend is voor zowel de kinderen als de volwassenen.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat kinderen vanaf hun geboorte zijn ‘aangelegd’ om zich met anderen te verbinden en dat kinderen die zich in de gemeenschap, gezin en school verbonden voelen, zich erbij voelen horen, minder geneigd zijn om zich te misdragen. Om gelukkige mensen te worden die kunnen bijdragen, moeten kinderen de nodige sociale en andere vaardigheden leren.

Vijf criteria voor Positive Discipline:

  • Het helpt kinderen om zich verbonden te voelen (erbij te horen en van betekenis te zijn)
  • Het is respectvol en bemoedigend voor alle betrokkenen (vriendelijk en vastberaden tegelijk)
  • Het is effectief op de lange termijn (het leert na te denken over wat het kind denkt, voelt en besluit over zichzelf en de wereld – en wat hij in de toekomst moet doen om te overleven en succesvol te zijn)
  • Het leert belangrijke sociale vaardigheden en vaardigheden voor het leven (respect, problemen oplossen, samenwerken als ook vaardigheden om thuis, op school en overal bij te dragen.positive_time_out
  • Het nodigt kinderen uit om te ontdekken hoe capabel ze zijn (bemoedigt het opbouwende gebruik van persoonlijke invloed en autonomie)

 

Klik hieronder als je meer informatie wilt ontvangen in de vorm van een gratis e-boek en op de hoogte gehouden wilt worden met tips, adviezen en activiteiten:
Wil je meer informatie over cursussen Positve Discipline voor ouders / opvoeders?
Wil je graag meer informatie over opleidingen tot Positive Discipline Parent Educator om andere ouders en opvoeders te helpen, ben je een professional die met ouders/opvoeders werkt?