Algemeen

Positive Discipline Nederland (KvK 62399683), hierna te noemen ‘Positive Discipline Nederland’, verleent hierbij toegang tot de website www.positivedisciplinenederland.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Positive Discipline Nederland’ en derden zijn aangeleverd. ‘Positive Discipline Nederland’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Positive Discipline Nederland’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een coachingtraject ten behoeve van opvoedingsondersteuning resultaat evenredig aan de effort die je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Positive Discipline Nederland’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Positive Discipline Nederland’.