De meeste opvoedmethodes die gebruikt worden zijn gebaseerd op het motiveren van kinderen door te straffen en te belonen. Als een kind iets goed heeft gedaan zeggen we ‘goed zo’, we delen stickers of een beloning uit. Heeft een kind iets niet goed gedaan dan geven we graag een preek, of uitgebreide uitleg (in de hoop dat het de volgende keer beter gaat), we halen privileges weg of we geven straf. Straf is ook bijvoorbeeld het stoute stoeltje of even op de trap zetten van een kind. Natuurlijk hopen we dan dat het kind gaat ‘nadenken’ en het de volgende keer niet meer doet.

Ga eens na hoe jij je zou voelen als jij van een ander, die over jouw gedrag mag oordelen, straf of beloning krijgt. Denk je dan “Ja, je hebt helemaal gelijk, ik had het verdiend.” En: “Ik ben zo blij dat jij me helpt om mijn gedrag op deze manier te bevestigen of te veranderen.”

Hmm…. Ik denk het niet….

Met Positive Discipline maken we geen gebruik van straffen en belonen. Helemaal niet meer! We gebruiken bemoediging. Want bemoediging voedt het  basisverlangen van ieder mens om erbij te horen en van belang te zijn. Het is onze taak als opvoeders om kinderen te helpen om zich van belang te voelen en te zorgen dat ze weten dat ze erbij horen, wat ze ook doen.

Eigenlijk begin je met je te verdiepen in het begrijpen; en daarna het aanpakken van de verkeerde overtuigingen die een kind heeft. Wat je ziet, het gedrag van een kind, is net als de top van de ijsberg, het stuk dat zichtbaar is. Maar wat daaronder zit, het overgrote deel van de ijsberg, dat zie je niet en dat kun je vergelijken met de overtuigingen achter het gedrag dat het kind laat zien en de behoefte van het kind om zich van belang te voelen en erbij te horen. De meeste opvoedmethodes richten zich alleen op het gedrag, maar Positive Discipline richt zich zowel op het gedrag als de overtuiging die erachter zit.

Als kinderen zich misdragen hebben ze vaak een verkeerde overtuiging over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ze erbij horen. Deze overtuiging zorgt voor dat verkeerde gedrag. De meeste ouders reageren op het gedrag met een soort van straf (met verwijten, kleineren of pijn). Dit bevestigt helaas de overtuiging van het kind dat hij of zij er niet bij hoort, en zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Een kind dat zich misdraagt is een ontmoedigd kind leren we binnen Positive Discipline. De ontmoediging komt voort uit de overtuiging ‘Ik hoor er niet bij’. Dit komt vaak hard aan bij ouders en ze vragen zich af, hoe het kan dat hun kind denkt dat hij of zij er niet bij hoort. Hoe kan het dat het niet weet hoe veel ik van hem of haar hou?

Het is heel belangrijk om te weten te komen hoe een kind aan zijn overtuigingen komt. En zeker als ze voor ons niet logisch lijken. Daarom is het zo belangrijk om je als het ware in de wereld van het kind te verplaatsen en de eigen logica van het kind te snappen. We hebben namelijk allemaal onze eigen unieke manier om de wereld te zien, maar soms vergeten ouders dat hun kinderen de wereld op een heel eigen wijze ervaren.

Als kinderen zich ontmoedigd voelen, compenseren ze door het zoeken van ‘overdreven aandacht’, het gebruiken van ‘misplaatste macht’, het zoeken naar ‘wraak’ of het ‘opgeven door te doen alsof ze het niet kunnen’. We noemen dit de ‘verkeerde doelen’. Als we dit herkennen, helpt het ons om het grote belang te zien van het gebruiken van tools die kinderen connectie laat voelen, ze bekrachtigt, en ze gerespecteerd en bemoedigd laat voelen. Als we de ontmoedigende overtuiging achter het gedrag kunnen helpen veranderen,  dan is het waarschijnlijk dat het gedrag ook zal veranderen.

Positive Discipline:

  • helpt kinderen om zich verbonden te voelen (erbij te horen en van betekenis te zijn)
  • is respectvol en bemoedigend voor alle betrokkenen (vriendelijk en vastberaden tegelijk)
  • is effectief op de lange termijn (het leert na te denken over wat het kind denkt, voelt en besluit over zichzelf en de wereld – en wat hij in de toekomst moet doen om te overleven en succesvol te zijn)
  • leert belangrijke sociale vaardigheden en vaardigheden voor het leven (respect, problemen oplossen, samenwerken als ook vaardigheden om thuis, op school en overal bij te dragen.
  • nodigt kinderen uit om te ontdekken hoe capabel ze zijn (bemoedigt het opbouwende gebruik van persoonlijke invloed en autonomie)

 

Wil jij ook werken met Positive Discipline en ouders helpen met de uitdagingen van het opvoeden om te gaan? Word dan Positive Discipline Parent Educator. Klik op de button hieronder voor meer informatie:

Waarom werkt mijn opvoedmethode niet?
FacebookpinterestlinkedinmailFacebookpinterestlinkedinmail