Rolt jouw kind weleens met zijn ogen als je wat vraagt?

Ik weet niet of deze vraag wel op jou van toepassing is, het kan immers zo zijn dat je een schattige baby hebt die alleen nog maar met zijn of haar ogen rolt omdat de mobiel boven het ledikantje ronddraait, of geef je les aan kinderen van groep 1 maar wie weet, misschien kun je dit later in je leven gebruiken.

Als ouders of opvoeders een ‘waarom-‘vraag stellen, is het antwoord vaak “Weet ik niet…” of er komt een ontwijkend antwoord en wordt de schuld doorgeschoven naar iemand anders “omdat hij of zij dat of dat deed…”.

Het vragen naar het ‘waarom’ leidt er vaak niet toe dat je kind een antwoord kan geven en het helpt kinderen vaak ook niet om na te denken over het probleem,

Je kunt kinderen helpen een concreet antwoord te geven door een ‘wat’ of ‘hoe‘-vraag te stellen. (Dit kun je trouwens ook gebruiken bij de communicatie met andere volwassenen en op het werk). We noemen dit nieuwsgierigheidsvragen.

  • In plaats van te vragen: “Waarom ben je nog niet aangekleed?” kun je vragen “Wat moet je nog doen om te kunnen gaan?”
  • In plaats van: “Waarom heb je je kamer nog niet opgeruimd?” kun je vragen “Wat weerhoudt je om je kamer op te ruimen?”
  • Verander: “Waarom heb je je huiswerk nog niet gemaakt?” in “Hoe ga je je huiswerk gedaan krijgen tussen nu en bedtijd?”

Let maar eens op je eigen reactie als iemand jou vraagt “Waarom heb je dat gedaan?” Denk jij dan na over het probleem en ga je dan rustig antwoorden of schiet je in de verdediging? Zou het voor jou anders voelen als je gevraagd wordt: “Hoe wil je dat of dat aanpakken?”

Hier kun je een gratis pdf downloaden met tips voor het stellen van Nieuwsgierigheidsvragen. (Klik hier: Nieuwsgierigheidsvragen PDN)

Wanneer je dit gaat toepassen, kan het zijn dat je kind nog steeds antwoordt met: “Ik weet het niet” omdat het nog niet gewend is om over een probleem na te denken en op oplossingen te komen. Geef het kind wat tijd om na te denken over een antwoord; je kunt zelfs zeggen: “Ik weet dat je hier niet meteen automatisch een antwoord op hebt, maar denk er even over na en kom dan bij me terug.”

 

 

Gebruik deze tips om een beter antwoord te krijgen dan “Weet ik niet…” – nieuwsgierigheidsvragen stellen
FacebookpinterestlinkedinmailFacebookpinterestlinkedinmail